Marja-Leena Bilund

Ilmiöpohjainen oppiminen

Ilmiöpohjaisessa työskentelyssä oppiminen on prosessi, joka etenee aaltona yli oppiainerajojen. Lapset ovat pääosassa tiedon rakentamisessa näkyväksi valitsemallaan tavalla ja opettaja on ohjaaja, joka mahdollistaa työskentelyn. Keskeisessä osassa on: auta minua tkemään itse ja vastuullinen vapaus. Oppimisprosessit voivat olla yksittäisen lapsen työstämiä aiheita tai laajimmillaan koko koulua koskevia prosesseja, johon voi tulla mukaan erilaisia osaajia myös koulun ulkopuolelta.

Linkit

Tiffanytyön opetusvideo

Tiffanytaidetta

Suden pelko

Suden pelko työn viimeistely

Jeff thE KILLER

Sähköuutiset

Verbit

Itsenäisen Suomen kronikka

Siementen kehittyminen

Coco

4B yrittäjinä

Angry birds

Rantakylän yhtenäiskoulu