Marja-Leena Bilund

Sisäinen yrittäjyys/toimijuus

Omaehtoinen ja kollektiivinen toimintatapa, jonka Pinchot nimesi 1985 termillä intrapreneurship eli sisäinen yrittäjyys.

Minulle tämä on tärkeä käsite. Näkemykseni mukaan, jokainen voi suhtautua omaan työhönsä yrittäjämäisesti pyrkimällä kehittämään omaa osaamistaan yhteisön hyväksi. Sisäinen yrittäjyys on kykyä innostua asioista ja pyrkiä löytämään uusia, erilaisia toimintatapoja. Se on sisäistä paloa, joka kehittää, joka vie kehitystä eteenpäin.

Lasten ja nuorten sisäistä yrittäjyyttä on tuettava antamalla heille tilaisuus ja välineet toteuttaa omia näkemyksiään oppimisprosesseissa, projekteissa niin, että he saavat oman äänensä kuulumaan. Näissä oppimisprosesseissa, projekteissa lapset ja nuoret voivat laittaa itsensä likoon; suunnitella, ottaa riskejä, tehdä yhteistyötä toisten kanssa, muuttaa suunnitelmaa, sietää epävarmuutta, viedä projekti loppuun ja iloita omasta tuotoksestaan yhdessä toisten kanssa.

Kokemukseni mukaa jokaisesta lapsesta ja nuoresta löytyy sisäistä yrittäjyyttä; ohjaajan on vain kuunneltava lapsia ja nuoria herkällä korvalla, mistä kunkin yksilön vahvuusalue, innostuksen aihe löytyy. Tukemalla sisäistä yrittäjyyttä rakennetaan samalla yksilön minäkuvaa ja itsetuntoa.

Toinen merkittävä käsite on toimijuus; tahtoa toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa ( (Emirbayer & Mische). Käsitykseni mukaan toimijuudessa ja sisäisessä yrittäjyydessä puhutaan viime kädessä samasta asiasta. Toimijuudella käsitän lapsen tai nuoren halua vaikuttaa omaan työskentelyynsä; suunnitella, muuttaa suunnitelmiaan ja saattaa projekti päätökseen yksin tai yhdessä toisten kanssa. Toimijuudessa on kysymys mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä; oivaltaa, että minä itse olen vastuussa siitä mitä minusta tulee, millaisia asioita teen. Jälleen kerran nousee esille vastuullinen vapaus. Toiminnallisuuteen liitetään usein sellaisia asioita kuin aktiivisuus, intentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, vapaaehtoisuus sekä taito ja voima valita itse toimitavat (Kumpulainen, Kristiina & al. 2010, Oppimisen sillat – kohti osallistavia oppimisympäristöjä;www.oppimisensillat.fi).

Itse toimin taidekasvatuksesta käsin, mutta työskentely voi lähteä liikkeelle mistä näkökulmasta tahansa. Tärkeintä on innostua ja innostaa lapsia löytämään oppimisen ilo.

Kaikki nämä vuodet opettajana ovat osoittaneet minulle kerta toisensa jälkeen, että ilmiöpohjainen oppiminen projektien kautta, joissa annetaan tilaa sisäiselle yrittäjyydelle, auttaa lapsia ja nuoria pääsemään hieman lähemmäksi omaa itseään ja oppimisen iloa.

Klikkaa kuvaa avataksesi gallerian

Yrittäjämäinen toiminta, opetusmenetelmälliset valinnat: power point

← Tap to see more