Marja-Leena Bilund

Siekkilän koulu

Seuraavat kokonaisuudet ovat syntyneet vuosina 1996-2002. Keskeisenä teemana olivat erilaisten tunteiden kohtaaminen omien kokemusten kautta; ilon ja huumorin löytäminen omassa elämässä, pelkojen työstäminen, omien vahvuuksien tiedostaminen.

Klikkaa kuvaa avataksesi gallerian

Genesis

← Tap to see more

Mikkelin taidemuseossa 23.1.1998 avautunut näyttely Genesis esitteli Siekkilän ala-asteeen 2AB-luokkien kuvataideprojektin tuloksia. Kuvataidenäyttelyn teemaksi valittiin luomiskertomus. Se koskettaa lasta monin eri tavoin. Millainen on ihminen henkisenä olentona? Minä ja maailma – kuka kantaa vastuun? Ja taas toisaalta, mistä minä olen tullut ja minne olen menossa? Mikä on pienen lapsen paikka ja tehtävä maapallolla? Lisäksi esille nousevat vahvasti myös luonnonsuojelulliset kysymykset. Kuvataideprojektissa työstettiin koulun kokonaistavoitteista luovuutta, tervettä itsetuntoa, myönteistä suhtautumista omaan itseen, toisiin ihmisiin ja ennen kaikkea luontoon. Kuvataideopetuksen tavoitteista keskeisimpinä nousivat esille ympäristökokemuksien ilmaiseminen taiteen keinoin, avaruudellisen hahmottamiskyvyn ja tilatajun kehittyminen, värien vuorovaikutus luonnossa sekä elämyksien tuottaminen. Yli oppiainerajojen menevä taideprojekti on hyvä esimerkki oppimisesta kokonaisvaltaisena projektina; elämä on kokonaisuus, jonka palaset voi yhdistää taiteen kautta.

 

Klikkaa kuvaa
avataksesi gallerian

Tule ja rutista 1998 Kenkävero Galleria

← Tap to see more

Projekti, jonka teemaksi otettiin taidekasvatus, kädentaidot ja sadun maailma, mutta jonka sisään rakentuivat luontevasti liikunta, musiikki ja ympäristötieto, aloitettiin keväällä 1998. Nukkeja tekivät pääasiassa toisluokkalaiset, mutta innostuksen levittyä, siihen osallistui lapsia myös muilta luokilta. Rehtori Aarne Mäkelän mukaan projekti tuki hyvin uutta opetussuunnitelmaa, jonka tavoitteena oli luovuuden kehittäminen. Projektin kautta toteutui lapsen kehityksen kannalta myös tärkeä tavoite; terveen itsetunnon ja minäkuvan pohdiskelu. Aiheet nukkien tekemiseen valittiin lasten omasta kokemusmaailmasta ja itse kirjoittamista saduista ja runoista. Nukkeja valmistettiin hyvin monenlaisia ja niiden vaatetuksessa on käytetty osittain lasten omia pieneksi jääneitä vaatteita ja kierrätysmateriaaleja. Nukkejen inspiraationa ovat olleet myös suomalaiset kansansatuja ja 1998 juhlinnan kohteena olleen Sakari Topeliuksen satuja. Projektissa yhdistettiin myös ennakkoluulottomasti teknologiaa ja kuvataidetta tekemällä yhteistyötä Koulukanavan kanssa. Nukkejen teko-ohjeet julkaistiin 1998 Koulukanavan sivuilla netissä, joka oli aivan uuttaa oppimateriaalikentällä tuohon aikaan. Tule ja rutista - projekti sai jatkoa kolmivuotisesta EU-projektista, minkä teemana oli erilaisten tunteiden käsitteleminen taiteesta käsin. Projektin aikana lapset tekivät nukkejen lisäksi elokuvia, tarinoita, kirjoja, runoja, erilaisia esityksiä runoista teatteriin.

Tule ja rutista verkossa

 

Klikkaa kuvaa
avataksesi gallerian

Entten tentten teelika mentten... 21.1 -12.3.2000; Hug me ! positiivisten tunteiden ilmaisu taiteen kautta

← Tap to see more

Näyttelyyn osallistui sekä Siekkilän koulu Mikkelistä, Ecole puplique de Feins Ranskasta, Zakladni Umelecka Skola Tsekin tasavallasta että Volksschule Ueblebach Itävallasta. Näyttely oli yksi osa kolmivuotista Comenius-projektia, minkä lähtökohtana oli tunteiden ilmaiseminen ja omien vahvuuksien löytyminen taiteen keinoin. Hug me - näyttelyn lähtökohtanan oli positiiviset tunteet. Projektissa tavoitteena oli tukea lapsen tunne-elämän kehittymistä elämysten kautta ja vahvistaa minäkuvan muototutumista positiivisten kokemusten välityksellä. Bonjour, Guten Tag, Dobry den… meille vieraskielisiä sanoja vieraista maista. Mitä kieltä nuo sanat ovat, millaisia lapsia elää noiden sanojen takana, miten he asuvat, millaisia leikkejä nuo lapset leikkivät? Lasten tekemien kirjojen, erilaisten kuvataidetöiden, elokuvien, nukkejen kautta lapsilla oli mahdollisuus tutustua muiden lasten elämään ja todeta, että lapset ovat kaikkialla maailmassa samanlaisia iloineen ja suruineen. Heillä on perheet, ystävät, lemmikit ja lelut niin kuin meilläkin täällä Mikkelissä ja Suomessa… vai onko näin? Tule ja kurkista Euroopan ikkunaan ja ylläty! Näyttely oli ensimmäisen kerran esillä Tsekin tasavallasssa Nejdekissä 30.10 -8.12.1999. Mikkelin taidemuseon jälkeen näyttely jatkoi kierrostaan Itävaltaan ja Ranskaan. Tässä näyttelyssä mukana ilmiöpohjaisessa opetuksessa oli luontevasti mukana myös matematiikka ja fysiikka valaisimien, valojen ja värien kautta.

 

Klikkaa kuvaa
avataksesi gallerian

Erilaisuuden voima 2002

← Tap to see more

Tämä näyttely oli päätösnäyttely luokkamme kuuden vuoden yhteistyölle ja kolmivuotiselle Eu-projektille ja paljastaa työskentelymme punaisen langan ; erilaisuus on voima, ei uhka. Lasten kanssa pääosassa oli Mikko Mankkinen, jolla on down-oireyhtymä. Mikko on oman elämänsä sankari, jonka elämän voimavarana on taide. Hän on taitava tiffanytöiden tekijä ja muusikko. Mikko toimi kuudennen luokan lapsille tiffanytöiden opettajana. Mikko on hyvä opettaja, joka opetti lapsille lasitöiden lisäksi asennetta elämään ja kanssaihmisiin. Mikon esimerkki rohkaiseen kaikkia meitä etsimään rajojaan.

 

Klikkaa kuvaa
avataksesi gallerian

Peikkokansan tarinoita 1999

← Tap to see more

Peikkokansan tarinat – näyttely jatkaa tunteiden käsittelyn sarjaa: erilaisten pelkojen kohtaaminen eri keinoin. Kautta-aikojen pelkoja on työstetty tarinoiden kautta. Lasten kanssa lähdettiin liikkeelle keskustellen; mikä pelottaa? Yhtenä esille nousivat juuri peikot; satuolennot, joita kukaan ei oikeasti ole nähnyt, mutta joista jokaisella on mielikuva. Peikot oli helppo liittää lasten toimintaan satujen, tarinoiden ja elokuvien kautta. Vietimme luokan kanssa yökoulua suomen Nuoriso-opiston leirikeskuksessa Marjoniemessä, jossa lapset kohtasivat erilaisia pelkoja; pimeän pelosta korkeanpaikan kammoon. Nuoriso-ohjaaja opiskelijat järjestivät aiheeseen liittyvä toimintaan taiteesta, seikkailuratoihin. Peloista puhuminen on tärkeää. Lapset ja nuoret on tehtävä tietoisiksi, että kohtaamalla pelkonsa niistä voi selvitä, ne voi voittaa. Ahdistuksesta voi päästä työstämällä sitä kirjoittamalla, tanssimalla, laulamalla, kirjoittamalla, juoksemalla, maalaamalla, näyttelemällä… Ensin on vain itse tiedostettava, mistä oikein on kysymys.